วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

จีนส่งสารแสดงความยินดี “เศรษฐา” นายกฯ คนใหม่ของไทย ประกาศพร้อมร่วมงานกัน

27 ส.ค. 2023
94

รัฐบาลจีนได้ส่งข้อความการยินดีให้กับนายเศรษฐาทวีสิน นายกฯ คนใหม่ของประเทศไทย และเรียกว่าจีนพร้อมที่จะร่วมมือกับไทยด้านทวีภาคี ซึ่งตอนนี้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนที่อยู่ในประเทศไทยได้ประกาศแถลงข่าวเผยแพร่สถานการณ์นี��
นายหวังเหวิน โค้ชาสกุลกรกฎ ประธานฝ่ายความสัมพันธ์กับสื่อของกระทรวงการต่างประเทศจีนได้กล่าวไว้ว่า “เราขอแสดงความยินดีต่อคุณเศรษฐาทวีสินที่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทย จีนและไทยมีความใกล้ชิดเหมือนครอบครัวเดียวกัน เราพร้อมที่จะทำงานร่วมกับไทยเพื่อให้ประชาชนของเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมิตรสหายที่ดีญาติสนิทที่ดีและพันธมิตรที่ดีตลอดไป”